Xem hướng nhà hợp phong thủy cho các mệnh

30/12/2020

Trong học thuyết ngũ hành gồm có 5 mệnh bao gồm :

  • Mệnh Mộc ( Cây )
  • Mệnh Thủy ( Nước )
  • Mệnh Hỏa ( Lửa )
  • Mệnh Thổ ( Đất )
  • Mệnh Kim ( Kim loại )

Các bài tin tức khác